Projekt

Stress Stopper Vi Sammen

Med støtte fra Velliv Foreningen arbejder vi sammen med 8 mindre, private virksomheder om at udvikle og implementere en helhedsorienteret, organisatorisk stressindsats. Vi har særligt fokus på at få skabt et godt fælles afsæt med et fælles sprog og tydelige guidelines for hvordan stress forebygges og håndteres.

Se en introduktion til projektet
Den digitale værktøjskasse

Trin 1 - Styr på det organisatoriske

Det første du som leder skal gøre, hvis du vil lykkes med at forebygge og håndtere stress i din virksomhed, er at sørge for at I har en fælles forståelse af hvad stress er, har styr på hvilke indsatser I vil have, og har klare retningslinjer for hvem der er ansvarlig for at gøre hvad, når det gælder om at fremme trivsel og forebygge, opdage og håndtere usund stress.

Se video eller hent pdf
Den digitale værktøjskasse

Trin 2 - Styrk dine lederkompetencer

Som leder spiller du en central rolle i din virksomheds indsats for at fremme trivsel og forebygge usund stress.

Du er rollemodel og kulturbærer og det er afgørende, at du er klædt godt på til opgaven, og føler dig kompetent og sikker i forhold til dit ansvar og dine opgaver.

Find inspiration til hvordan du tager dialogen i trivsels-, risiko- og farezonen med din medarbejder herunder. Du kan også finde konkrete anbefalinger og gode råd, i rapporten der er udarbejdet af forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Københavns Universitet. Ligesom du kan finde hjælp til hvordan du laver en god tilbagevendingsplan efter sygefravær på grund af stress.

Se video eller hent pdf
Den digitale værktøjskasse

Trin 3 - Klæd dine medarbejdere på

For at undgå tabuisering, begrebsforvirring og handlingslammelse, er det vigtigt at du sikrer dig, at dine medarbejdere ved hvilket ansvar og opgaver de har, når det gælder om at fremme trivsel og forebygge stress – og at de er klædt på til opgaven.

Skab et fælles sprog for stress ved at udarbejde fælles guidelines. Tal med dine medarbejdere om de fælles guidelines, hvad deres ansvar er og konkrete handlinger, hvis de bliver bekymrede for at de selv eller andre er på vej til at bevæge sig ud i risikozonen.

Brug infoarket om stress i trivsels-, risiko- og farezonen til at kickstarte dialogen. Du kan også sætte temaet på dagsordenen på et afdelings- eller temamøde med værktøjet 'Stress stopper vi sammen' eller bruge refleksionsøvelserne til at styrke indsigt og opmærksomhed hos den enkelte medarbejder. Disse kan også anvendes som forberedelse til 1:1 dialoger med medarbejderne.

Se video eller hent pdf